Alkoholafvænning

Slip fri så alkohol ikke styrer dit liv. Professionel afrusning i hele Danmark.

Medicin til alkoholafvænning

Kontakt os nu

Det er ingen skam at have brug for alkoholafvænning. Men det er virkeligt ærgerligt og spild af dejligt liv at ikke gøre noget ved det.

Ring til os

35 35 35 81

Åbningstider

Man-Fre: 9.00 – 20.00
Lør og Søn: 10.00 – 14.00

Godkendt, medlem og kontrolleret af

afrusning hos NGO
Støttet af Social og ældreministeriet
Godkendt af tilbudsportalen

GIV DIN PÅRØRENDE SIT LIV TILBAGE MED DEN RETTE HJÆLP MOD ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Alkoholafvænning starter som regel med den pårørende. Det skyldes, at det sjældent er alkoholikeren selv, der søger hjælp. Derfor er familien helt afgørende. Du vil her blive præsenteret for en vejledning til, hvilke skridt du bør tage som pårørende til et alkoholiseret familiemedlem, der skal i behandling. Læs med her, så du kan tage det første skridt til at få hjælp til, hvordan du giver din pårørende sit normale liv tilbage.

Hvordan foregår alkoholafvænning?

Et alkoholafvænnings ophold foregår ved, at deltagere får tilbudt en samtale. Til samtalen får de både professionel hjælp til at få afklaring om, hvorvidt de har brug for at komme i behandling, og relevant information om, hvad afvænningen indebærer. Er der behov for det, vil deltagerne typisk også få tilbudt behandling af eventuelle abstinenser, de oplever i forbindelse med deres alkoholbehandling.

En afvænning som ambulant behandling består typisk af kognitiv terapi. Her træner man håndteringen af de situationer, hvor behandlingens deltagere tidligere drak alkohol, på en ny og anden måde, som deltageren har kontrol over. Ambulant behandling er altså behandling, hvor man ikke er indlagt. I stedet foregår det ved, at man går hjem, når programmet er overstået.

Hvordan hjælper jeg en alkoholiker i behandling?

Vil du hjælpe en alkoholiker i behandling på et behandlingscenter, er det vigtigt, at du stoler på din egen mavefornemmelse. Du vil nemlig formentlig blive mødt af både fornægtelse og modstand fra alkoholikeren selv, der vil mene, at vedkommende lever sit liv på en kontrolleret og ansvarlig måde. Derfor skal du stå fast på din tro om, at vedkommende vil have bedst af at komme på afvænning. Din omsorg som pårørende er altså det første skridt for dig, der vil hjælpe et familiemedlem i alkoholbehandling.

Det bedste, du kan gøre, er at påpege dine bekymringer over for vedkommende på en saglig og rolig måde. Samtidig skal du stille vedkommende et ultimatum og stå fast ved dette.

Hvordan foregår en intervention?

En intervention er det øjeblik, hvor du præsenterer dit ultimatum for din pårørende i form af en alkoholbehandling. Det er vigtigt, at alle deltagere til interventionen er psykisk forberedte og klar på, hvad der skal ske. Dog må alkoholikeren ikke vide noget om interventionen på forhånd. En intervention er nødvendig, fordi det ikke er hensigtsmæssigt at stille alkoholikeren over for et valg. I stedet er det nødvendigt med et ultimatum.

Som pårørende skal du være sikker på din beslutning og ikke gå på kompromis. Det betyder, at det er vigtigt, at du ikke lytter til den manipulation, alkoholikeren forsøger sig med. Endelig bør en intervention altid ske sammen med en erfaren og professionel fagperson.

Hvor kan man komme på alkoholafvænning?

Foruden den ambulante behandling i en offentligt finansieret alkoholbehandlingsinstitution er der også private organisationer, som tilbyder professionel hjælp i forbindelse med alkoholbehandling. I private organisationer er det som regel personer, der selv er tidligere alkoholikere, som hjælper deltagere ud af deres misbrug. Den største af disse organisationer er Anonyme Alkoholikere (AA).

For at få sit liv tilbage fra afhængigheden kan man også komme på et behandlingshjem. Det er dog de færreste, der får behandling på denne måde. Det skyldes, at det som regel ikke er nødvendigt med et døgnophold for at få løst et alkoholproblem.

Find professionel behandling på et behandlingscenter på Sjælland, Fyn eller i Jylland. På et behandlingscenter vil din pårørende blive mødt af andre deltagere, der befinder sig i samme situation, og som også har behov for hjælp til afvænning. Læs mere om alkoholbehandling her.

Hvem behandler alkoholikeren?

Det er som regel misbrugsbehandlere hos behandlingsstedets alkoholbehandling, der tilbyder misbrugsbehandling til alkoholikeren.

Alkoholafvænning pris?

De offentligt finansierede behandlingssteder giver ambulant behandling til deres borgere. Det koster altså ikke noget at tage imod alkoholafvænning.

Hvilken uddannelse har en misbrugsbehandler?

En misbrugsbehandler har som et minimum den private uddannelse Danish Addiction Counselor. Med uddannelsen har man mulighed for at søge job som enten forebyggelsesmedarbejder eller misbrugskonsulent. Uddannelsen tager 18 måneder, og den bygger på en bred vifte af en lang række forskellige behandlingsformer inden for misbrugsbehandling.

Hvilken erfaring har en misbrugsbehandler?

En misbrugsbehandler har som regel flere års erfaring inden for alkoholafvænning og alkoholbehandling. Derfor ved vedkommende præcis, hvad der skal gøres for at hjælpe din pårørende tilbage til et liv uden alkohol. En misbrugsbehandler hjælper klienten ud af sit misbrug samt rådgiver og behandler alkoholikere baseret på deres misbrugsproblemer.

Hvordan stopper man et alkoholmisbrug?

Man stopper et alkoholmisbrug gennem professionel behandling. Forsøger alkoholikeren selv at løse sit alkoholproblem, ender det som regel med, at vedkommende enten formår at reducere sit forbrug eller endda stoppe det helt i en periode. Dog vil vedkommende som regel vende tilbage til sit gamle liv, og drikkeriet fortsætter. Vil man stoppe et alkoholmisbrug, er professionel hjælp derfor vejen frem, da det er en mere sikker og holdbar løsning.

Læs mere her om, hvordan du kan tage de første skridt til at få hjælp til din pårørende i form af misbrugsbehandling.

8 trin til at få hjælp til alkoholafvænning

Mangler du et overblik over, hvad der skal gøres for, at din pårørende kan få et liv uden alkohol gennem afvænning? Med disse nedenstående otte trin kan din pårørende få hjælp til alkoholafvænning:

  • Erkend, at der er tale om alkoholisme, og at det er et problem.
  • Sæt dig selv nogle klare og realistiske målsætninger.
  • Tal med din læge, og få et professionelt tilbud på alkoholafvænning.
  • Tal med dine venner og din familie.
  • Begynd at gå i støttegruppe sammen med andre alkoholikere.
  • Vær særligt opmærksom på abstinenser – det gælder fysiske såvel som psykiske.
  • Find nogle nye aktiviteter, der giver dit liv værdi og mening.
  • Læg en strategi, og vær vedholdende.

 

Kontakt os

Send os en mail

Her er vi

Vi er i København, Odense, aalborg, Aarhus